Workshop

Heeft een robot gevoel? Kan je je ouders opvoeden? Bestaat niets? Moeten rijke mensen hun geld delen? Wat is het verschil tussen een korte en een lange minuut? Kunnen bomen praten en hebben hamsters gevoel voor humor?

Een filosofische vraag is een vraag waar we niet zomaar een antwoord op weten. Er bestaat ook geen juist antwoord op de vraag. De vraag moet onderzocht worden. Er wordt een filosofische onderzoeksgemeenschap gevormd waarmee we de vraag onderzoeken.

Er is geen goed of fout, de nadruk ligt op het samen nadenken. Door het vormen van eigen gedachten leren de kinderen/ jongeren vrij en kritisch denken en redeneren. Tijdens het filosoferen worden ideeën vrij onderzocht en uitgelegd. Het respecteren van ieders ideeën staat centraal en er wordt gaandeweg geleerd je in het standpunt van een ander te verplaatsen. Ook al vinden we geen antwoord op de vraag, het gesprek kan nog steeds een goed filosofische gesprek zijn.

De workshops kunnen aansluiten bij een vooraf bepaald thema of een themareeks. Het thema en de vraag kunnen ook samen met de groep bepaald worden.

Kant, Plato, Nietzsche
De workshops zijn per mail aan te vragen